Böcker

Björnhamn, som är Jonas debut som författare, ges ut i två delar: Avfärd och Hemfärd. Björnhamn är en episk fantasyberättelse om den ständigt pågående kampen mellan godhet och ondska, och de starka band som binder människor som älskar varandra samman.

Böckerna ges ut på förlaget Ekström & Garay, och den första delen: Avfärd publicerades december 2020.